SJK(C) KWANG CHIEN 广建小学 SJK(C) KWANG CHIEN 广建小学 SJK(C) KWANG CHIEN 广建小学 SJK(C) KWANG CHIEN 广建小学
SJK(C) Kwang Chien @ COPYRIGHT 2010
PSS
RANCANGAN JANGKA PANJANG
RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG 5 TAHUN ( 2008 - 2012 )
PUSAT SUMBER SEKOLAH
Jenis Perancangan
Maklamat
Aktiviti
Implikasi Kewangan
Unjuran
Catatan
PERPUSTAKAAN

Matlamat :

(i) Menuju ke arah peningkatan

Objektif :

(i) melengkapkan perkhidmatan perpustakaan dengan kemahiran-kemahiran yang diperlukan

(ii) Meningkatkan penggunaan

 

A. Pengumpulan Koleksi Bahan
1. mengumpul koleksi bahan buku fikyen dan bukan fiksyen dalam BM, BI , BC

2. mengumpul koleksi hasil murid sebagai rujukan pelajar mengikut mata pelajaran

3. Proses teknik bahan buku dengan nisbah buku pinjaman 1:3 dengan buku rujukan

4. mengumpul koleksi keratan akhbar mengikut subjek  

5. mengadakan aktiviti semakan stok dan baik pulih / pemuliharaan bahan

Peruntukan Pusat Sumber Sekolah & Sumbangan Lembaga Pengurus Sekolah
Perlu memperbanyak koleksi bahan buku dan bahan bukan buku di perpustakaan bagi mencapai nisbah 1 : 15  
B.   Pembangunan Fizikal dan Keceriaan
1.   Menyediakan ruang bacaan untuk murid-murid

2.   Mengubahsuai susun atur rak-rak buku mengikut kesesuaian dan penggunaan

3.   menyusun buku-buku di atas rak dengan teratur dan tersusun agar kelihatan kemas dan mesra pembaca

4.   menyusun buku-buku mengikut sistem Dewey bagi memudahkan pengguna mendapatkan buku

5.   menjalankan kerja pembersihan setiap hari
C.   Perkembangan dan Latihan
1.   Memberi taklimat dan Orientasi kepada
Pengawas PSS

2.   Memberi sijil penghargaan kepada
Pengawas PSS yang telah menjalankan
tugas dengan aktif  
D.   Pengautomasian dan Sirkulasi
1.   Menyediakan sistem pengautomasian yang dapat mengakses katalog buku secara automatik

2.   menganalisis kekerapan pengguna membuat pinjaman bahan buku dan bahan bukan buku

3.   menghasilkan sistem rangkaian internet yang membolehkan pengguna membaca surat khabar melalui internet

4.   meminjam buku secara 'online'
     
E.   Literasi Maklumat dan Promosi
1.   mengadakan pameran buku baru di ruang pameran buku baru di Perpustakaan

2.   membuat promosi buku baru semasa perhimpunan

3.   membuat pameran-pameran buku secara berkala  
     
ALAT PANDANG DENGAR (APD)

Matlamat :

(i) Menuju ke arah peningkatan perkhidmatan dan penggunaan Alat Pandang Dengar berkualiti

Objektif :

(i) melengkapkan perkhidmatan APD dengan kelengkapan dan peralatan yang mencukupi dan bersistematik

(ii) Meningkatkan penggunaan

(iii) menjadikan bilik ini sebagai

A.   Penyediaan Peralatan Elektronik
1.   menyediakan peralatan-peralatan multimedia yang mencukupi untuk kegunaan semua guru

2.   menyediakan peralatan-peralatan dan kemudahan rakaman bagi menjadikan bilik ini sebagai sumber pembekalan bahan P & P

3.   menyediakan radio dan rakaman bagi "Off-Air" Radio Pendidikan
Sumbangan Lembaga Pengurus Sekolah Dalam perancangan menjadikan bilik APD bersepadu dengan BBM  
B.   Pembangunan Fizikal dan Keceriaan

1.   Menceriakan bilik APD dengan menyediakan syiling-syiling supaya lebih kondusif

2.   Menukar tingkap Louver ke tingkap 'tinted glass'

3.   menukar lampu kalimantang ke 'down light'

4.   Dipasang dengan LCD dan laptop untuk P& P

5.   menjadikan bilik APD bersepadu dengan BBM

6.   Menyediakan tempat dan almari untuk menggantung carta-carta

7.   menyediakan rak untuk meletak kit-kit pembelajaran

8.   menyediakan meja bulat untuk meletakkan glob

9.   menjalankan kerja-kerja pembersihan setiap hari.
C.   Perkembangan dan Latihan

1.   Memberi sijil penghargaan kepada Pembantu-Pembantu APD yang telah menjalankan tugas aktif
D.   Pengautomasian dan Sirkulasi

1.   Menyediakan sistem pengautomasian yang dapat memproses dan merekod bahan-bahan koswer

2.   menganalisis kekerapan pengguna membuat pinjaman bahan-bahan koswer
     
BAHAN BANTU MENGAJAR
( BBM )

Matlamat :

(i) Menuju ke arah peningkatan perkhidmatan dan penggunaanBahan Bantu Mengajar berkualiti

Objektif :

(i) melengkapkan perkhidmatan BBM dengan menyediakan lebih banyak bahan BBM yang mencukupi dan bersistematik

(ii) Meningkatkan penggunaanBBM dalam P & P secara optimum dan bersistematik

(iii) menjadikan bilik ini sebagai pusat mendapatkan bahan pembelajaran berbentuk koswer dan carta-carta serta BBM

A.   Penyediaan Bahan-bahan Pengajaran dan Pembelajaran

1.   menyediakan bahan-bahan BBM yang mencukupi dan sesuai dengan P & P untuk kegunaan semua guru
Sumbangan Lembaga Pengurus Sekolah Dalam perancangan untuk memantapkan lagi sistem SNL dalam membuat analisis kekerapan pinjaman bahan BBM  
B.   Perkembangan dan Latihan

1.   Memberi sijil penghargaan kepada Pembantu-Pembantu PSS yang telah mengurus BBM dengan baik dan sempurna
C.   Pengautomasian dan Sirkulasi

1.   Menyediakan sistem pengautomasian yang dapat memproses dan merekod bahan-bahan carta-carta serta BBM

2.   menganalisis kekerapan pengguna membuat pinjaman bahan-bahan carta-carta dan BBM
PUSAT AKSES

Matlamat :

(i) Menuju ke arah peningkatan perkhidmatan dan penggunaan Pusat Akses yang berkualiti

Objektif :

(i) melengkapkan perkhidmatan Pusat Akses dengan kelengkapan dan kemudahan internet yang mencukupi dan bersistematik

(ii) Meningkatkan penggunaankemudahan internet yang optimum dan bersistematik

(iii) meningkatkan pembelajaaran secara akses kendiri dengan kemudahan pembelajaran interaktif yang disediakan.

A.   Penyediaan Kemudahan Internet dan Pembelajaran Interaktif

1.   menyediakan kemudahan internet yang mencukupi untuk kegunaan murid-murid

2.   menjadikan bilik ini sebagai pusat mendapatkan bahan pembelajaran secara akses kendiri

3.   melengkapkan bilik ini dengan sistem perkomputeran yang boleh mengakses pembelajaran interaktif

4.   menyediakan kemudahan internet secara networking dan menggunakan sistem wireless.

5.   Menyediakan lebih banyak komputer untuk menampung bilangan murid di sekolah
Sumbangan Lembaga Pengurus Sekolah Dalam perancangan untuk mewujudkan bilik Pusat Akses pada tahun 2008 dan ia akan siap pada penghujung tahun tersebut dan akan mula diguna pakai pada awal tahun 2009.  
B.   Pembangunan Fizikal dan Keceriaan

1.   Menceriakan Pusat Akses dengan menyediakan syiling-syiling dan pendingin hawa supaya lebih kondusif

2.   Menukar tingkap Louver ke tingkap 'tinted glass'

3.   menukar lampu kalimantang ke 'down light'

4.   Dipasang dengan LCD dan laptop untuk P & P
C.   Perkembangan dan Latihan

1.   Mengadakan bengkel atau kursus untuk murid-murid tentang penggunaan internet dan program pembelajaran interaktif

2.   mengadakan kursus untuk guru-guru dalam penghasilan bahan-bahan pembelajaran interaktif  
     
D.   Literasi Maklumat dan Promosi

1.   mengadakan hebahan tentang perkhidmatan Pusat Akses semasa perhimpunan

2.   membuat brosur-brosur untuk diedarkan di kelas- kelas bagi menggalakkan penggunaan Pusat Akses
PROGRAM GALAKAN MEMBACA
( NILAM )

Matlamat :

(i) Menuju ke arah menyemai kesedaran bahawa membaca
itu adalah jambatan ilmu

Objektif :

(i) menggalakkan pelajar banyak membaca dengan memberi pengiktirafan terhadap bilangan
buku yang dibaca

(ii) Membentuk satu budaya suka membaca dalam kalangan pelajar

(iii) memupuk budaya suka membaca secara paksaan

1.   mengadakan taklimat / orientasi kepada pelajar-pelajar tahun 1 tentang pelaksanaan program NILAM

2.   Pelancaran Galakan Membaca

3.   mengadakan mesyuarat NILAM 2 kali setahun

4.   meletak notis NILAM dari semasa ke semasa di papan notis

5.   merekod bacaan sebulan sekali dalam e-NILAM

6.   mempamerkan analisis rekod Bacaan NILAM di kelas

7.   pengelasan agar aktiviti membaca dijalankan secara berterusan

8.   menegaskan agar bacaan buku direkod dalam buku NILAM

9.   memberi pengiktirafan dalam bentuk sijil, lencana dan hadiah kepada pelajar-pelajar yang mencapai tahap NILAM

10.   membuat penanda buku NILAM

11.   melukis poster NILAM

12.   Membuat Fish Tail NILAM

13.   menyediakan POKOK NILAM untuk menggantung nama atau gambar murid yang mencapai NILAM

14.   mengenal pasti murid-murid yang berpotensi untuk dicalonkan sebagai tokoh NILAM
.   Program NILAM telah sedia ada diadakan. Program ini perlu dimantapkan lagi dengan mengadakan promosi-promosi bagi menggalakkan pembacaan dalam kalangan pelajar.  
PENYEBARAN ILMU

Matlamat :

(i) Menuju ke arah pembelajaran secara informal

Objektif :

(i) menggalakkan pelajar belajar secara pembelajaran tanpa formal

(ii) Membentuk satu budaya pembelajaran yang kondusif

(iii) memupuk budaya suka membaca

A.   Sekolah dalam Taman

1.   menyediakan sudut-sudut bacaan di tempat-tempat yang strategik

2. menyediakan papan tanda nilai-nilai murni di lorong kaki lima

3. menyediakan bahan-bahan pembelajaran di pondok-pondok bacaan

4. mengadakan pameran-pameran dari semasa ke semasa

5. menyediakan sudut hiburan di mana para pelajar berpeluang untuk menonton televisyen atau VCD yang berunsurkan pendidikan

6. menyediakan papan tanda nama bagi tumbuh-tumbuhan di persekitaran sekolah dan di taman mini sains

7. menyediakan papan tanda nama saintifik ikan-ikan dalam kolam  
Sumbangan Lembaga Pengurus Sekolah dalam pembelian perabot-perabot dan Perakam VCD Papan-papan tanda telah sedia ada tetapi perlu diperbanyakkan lagi di beberapa lokasi  
footer Back To TOP